cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

Aktuální informace o škodlivých organismech

Aktuální informace o škodlivých organismech  -  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
- na našem území zaznamenáváme nový druh škůdce, motýla makadlovka, Tuta absoluta. 
Účinná biologická ochrana, avšak použitelná jen pro řízená profesionální prostředí, je použití parazitoidů a predátorů - např. dravé ploštice Macrolophus, parazitické vosičky Trichogramma.
Biologický přípravek vhodný i pro malospotřebitele a ekologické zemědělství je pod názvem Lepinox Plus (Bacillus thuringiensis kurstaki) - je nutné aplikovat preventivně, před kladením vajíček, aby došlo ke kontaktu housenky s přípravkem (nepůsobí systematicky, pouze kontaktně).


Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu "Informace o škůdcích.pdf" a na stránkách UKZUZ.cz


Odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuta_absoluta
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/zakerny-motyl-nici-urodu-rajcat-v-africe.A160609_132110_eko-zahranicni_fih
https://www.nasezahrada.com/tuta-absoluta-strasak-vsech-pestitelu-rajcat
https://www.zahradaweb.cz/makadlovka-tuta-absoluta-vyznamny-skudce-rajcat
 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Informace-UKZUZ.pdf

Stáhnout