cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

Informace pro pěstitele

Nový vir napadající rajčata

TBRFV – Tomato brown rugose fruit virus TBRFV byl objeven v roce 2015 v Jordánsku, ale již v roce 2014 byl údajně poprvé zaznamenán v Izraeli. TBRFV infikuje rostliny rajčat a vede k barvení listů formou mozaiky, stejně jako zabarvení plodů formou mozaiky a deformaci plodů. Virus může postihnout až 100% veškeré produkce. Dostupné geny rezistence...

Aktualizováno: 01.02. 2021

Zobrazit více informací

Aktuální informace o škodlivých organismech

Aktuální informace o škodlivých organismech  -  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno - na našem území zaznamenáváme nový druh škůdce, motýla makadlovka, Tuta absoluta.  Účinná biologická ochrana, avšak použitelná jen pro řízená profesionální prostředí, je použití parazitoidů a predátorů - např. dravé ploštice...

Aktualizováno: 09.07. 2019

Zobrazit více informací