cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

Informace pro pěstitele

Klopuška Nesidiocoris tenuis

Klopuška Nesidiocoris tenuis jako nová hrozba pro pěstování rajčat ve skleníku Klopuška druhu Nesidiocoris tenuis je podobně jako Macrolophus pygmaeus poměrně efektivním predátorem celé řady škůdců ze skupiny členovců.  V oblasti Středomoří používají v rámci systémů biologické ochrany N. tenuis proti škůdcům, jako jsou zejména makadlovka...

Aktualizováno: 24.02. 2022

Zobrazit více informací

Nový vir napadající rajčata

ToBRFV – Tomato brown rugose fruit virus ToBRFV byl objeven v roce 2015 v Jordánsku, ale již v roce 2014 byl údajně poprvé zaznamenán v Izraeli. ToBRFV infikuje rostliny rajčat a vede k barvení listů formou mozaiky, stejně jako zabarvení plodů formou mozaiky a deformaci plodů. Virus může postihnout až 100% veškeré produkce. Dostupné geny rezistence...

Aktualizováno: 23.02. 2022

Zobrazit více informací

Aktuální informace o škodlivých organismech

Aktuální informace o škodlivých organismech  -  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno - na našem území zaznamenáváme nový druh škůdce, motýla makadlovka, Tuta absoluta.  Účinná biologická ochrana, avšak použitelná jen pro řízená profesionální prostředí, je použití parazitoidů a predátorů - např. dravé ploštice...

Aktualizováno: 09.07. 2019

Zobrazit více informací