cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

Nový vir napadající rajčata

ToBRFV – Tomato brown rugose fruit virus
ToBRFV byl objeven v roce 2015 v Jordánsku, ale již v roce 2014 byl údajně poprvé zaznamenán v Izraeli.
ToBRFV infikuje rostliny rajčat a vede k barvení listů formou mozaiky, stejně jako zabarvení plodů formou mozaiky a deformaci plodů. Virus může postihnout až 100% veškeré produkce. Dostupné geny rezistence v konvenčních odrůdách rajčat proti jiným virům jsou proti ToBRFV neúčinné.
Dosud je o viru známo příliš málo informací, aby se dalo vyloučit další možné poškození jiných rostlin.
Tento virus lze nalézt ve skleníkových kulturách rajčat v Holandsku, Německu a dalších členských států EU.  Také ve volné přírodě mohou potenciální hostitelské rostliny sloužit jako zdroj nové infekce.
Vzhledem k vysokému škodlivému potenciálu pro produkci rajčat ToBRFV představuje významné fytosanitární riziko pro všechny členské státy EU. Tento škůdce může způsobit značné škody nejen po celé Evropě, ale po celém světě.
ToBRFV je klasifikován jako potenciální karanténní škůdce. Je třeba dodržovat přísná hygienická opatření, aby se zamezilo zavlečení viru do jednotlivých skleníků.
.
Přenos viru je přes infikované osivo/semeno hostitelských rostlin nebo mechanickým přenosem. Virus vstupuje do rostliny prostřednictvím drobných poranění. Hostitelská rostlina reprodukuje nové viry ve velkém množství. Tabákové viry jsou velmi stabilní a mohou žít dlouho bez hostitele na povrchu oděvů, v rostlinných zbytcích, v půdě nebo také v transportních materiálech – krabice, přepravky, palety….
 
Symptomy: Mírné až silné barvení mozaiky na listech, částečné zužující se listy, vrásčitá hnědá nebo žlutá zbarvení plodů rajčat. Plody významně ztrácejí svou hodnotu nebo se stanou neprodejnými.
 
V Izraeli se virus rozšířil během jednoho roku téměř do všech skleníků s rajčaty.
Vir se velice rychle šíří po celém skleníku, zejména při manipulaci s rostlinami. Proto je nutné používat ochranný oděv, veškeré nářadí a nádoby dezinfikovat. Je nutná pravidelná dezinfekce rukou, řezných nástrojů…
Vir dokáže přežít až měsíc – přežívá na oděvu, ve zbytcích rostlin, v substrátu a na nástrojích. Při odstraňování infikovaných rostlin je důležité se nedotýkat zdravých rostlin.

Více informací zde


Internetové stránky s informacemi ohledně ToBRFV (vše v cizím jazyce):
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV
https://www.fhalmeria.com/noticia-26119/un-nuevo-virus,-detectado-en-jordania-y-mexico,-seria-amenaza-para-el-tomate-almeriense  

Fotogalerie

Soubory ke stažení

ToBRFV a KŠO - skleníky.pdf

Stáhnout