cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

Cena Ď za významný přínos pro českou potravinu

Dne 26. října 2021 se v Národním divadle v Praze vyhlašovalo ocenění Ceny Ď. Jedná se o českou cenu určenou mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti dˇ“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Prvně byla cena Ď udělena v roce 2001. Tak, jak postupuje letopočet, přičítá se i pořadí jednotlivých ročníků – v letošním roce to již byl XXI. ročník.
 
Letos se nově vyhlašovala Cena Ď také za významný přínos pro českou potravinu. A protože my nesmíme nikde chybět, byli jsme zde také a obdrželi tohle krásné ocenění.
Děkujeme panu Ing. Zděňku Jandejskovi, CSc, který nás na tohle krásné ocenění nominoval. Je to člověk obhajující neúnavně českou potravinu, zdravé zemědělství, národní potravinovou bezpečnost a soběstačnost, celoživotní zemědělec, vědec, výrazný podnikatel a někdejší prezident Agrární komory ČR. Sám také obdržel na památku křišťálový dárek za podporu ceny Ď a zejména české potraviny a za garanci nad touto důležitou kategorií ceny Ď.
Dále také vřele děkujeme všem zúčastněným za jejich obrovské činy, které jsou sice pro ně samozřejmostí, ale pro ostatní určitě ne. Moc si toho vážíme.

Fotogalerie