cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

GLOBALG.A.P.

I pro rok 2019 jsme získali Certifikaci GLOBALG.A.P.
 

Co jsou standardy GLOBALG.A.P.  (GAP – Good Agricultural Practice)?

Jsou to soukromoprávní standardy pro správnou zemědělskou praxi, které sestavila skupina předních evropských obchodních firem s cílem sloučit, harmonizovat a přehledně uspořádat všechny zemědělské standardy, které již existují a které se používají v různých zemích světa. Tyto standardy zahrnují požadavky na bezpečnost potravin a jejich zpětnou vysledovatelnost v rámci podniku, ochranu práce, ochranu zvířat a životního prostředí. Taktéž se hodí i pro podniky, které chtějí zavést nově nebo zlepšit již existující vnitropodnikový management kvality.

Velká část požadavků, které musí být splněny pro certifikaci podle GlobalGAP, je plně pokryta již certifikací podle Nařízení Rady (ES) o ekologickém hospodaření, prováděním kontrol v rámci systému Cross Compliance nebo splněním požadavků Nařízení Rady (ES) o hnojivech. Proto je certifikace podle standardů GlobalGAP zajímavá pro ekologicky hospodařící podniky nejen z hlediska prodeje výrobků velkým obchodním řetězcům.
 

 
 

Fotogalerie