cs.png, 3,2kB en.png, 4,1kB

Menu

Klopuška Nesidiocoris tenuis

Klopuška Nesidiocoris tenuis jako nová hrozba pro pěstování rajčat ve skleníku

Klopuška druhu Nesidiocoris tenuis je podobně jako Macrolophus pygmaeus poměrně efektivním predátorem celé řady škůdců ze skupiny členovců.  V oblasti Středomoří používají v rámci systémů biologické ochrany N. tenuis proti škůdcům, jako jsou zejména makadlovka Tuta absoluta, molice a další. Zřejmě právě kvůli tomu byla takto klopuška zavlečena do skleníků v Nizozemsku a dalších zemích mírného pásma. V oblastech mírného pásma Evropy je tato klopuška díky své částečné, ale výrazné fytofágii klasifikována jako škůdce skleníkových kultur rajčat. Její výskyt byl již pozorován i v několika sklenících v České republice.

Škodlivost - z hlediska potravního lze klopušku N. tenuis klasifikovat jako zoofytofága. Tedy její primární potravní zdroj tvoří živočišná kořist, bez které se není schopna množit a efektivně vyvíjet. Nicméně dokáže doplnit svoje potravní zdroje také o rostliny, na kterých žije. zejména při nedostatku vhodné kořisti či vysoké populační hustotě způsobuje její fytofágie značné škody. Z tohoto důvodu je klopuška N. tenuis klasifikována jako škůdce rajčat. Fytofágie spočívá v nabodávání především mladých rostlinných pletiv stilety a sání šťáv z floému. Právě opakované vpichy do jednoho místa způsobují tvorbu nekrotických lézí. Ve vrcholových částech rostliny se pak tvoří nekrotické kroužky a následně také často dochází k odlomení terminálu, případně ke ztrátě jednotlivých květů v rámci vijanu. Tím dochází v porostu skleníkových rajčat ke značným ekonomickým ztrátám.

Více informací v článku Ing. Václava Psoty, Ph.D - Dobré Družstvo a Ing. Karla Hradila, Ph.D - UKZÚZ, který je v příloze. 


Fotogalerie